Records (Sprints)

100 Meters – Girls
AGE CATEGORYEVENTTIMEDATERECORD HOLDERHOUSE
Girls Under 13100m12.812/17/1991Sherry Ann HusbandsTALMA
Girls Under 15 100m12.702/17/1987Fiona ForteTALMA
Girls Under 17100m12.402/27/2002Dana RockWELLINGTON
Girls Under 20 100m12.402/14/2003Sharon LarrierLYNCH
100 Meters – Boys
AGE CATEGORYEVENTTIMEDATERECORD HOLDERHOUSE
Boys Under 13100m133/16/1983C Belle/C. Ponder
Boys Under 15 100m11.22/12/1983Sheldon Spencer LYNCH
Boys Under 17100m10.62/10/1997Kevin BartlettLYNCH
Boys Under 20100m10.92/15/1994Andre EstwickWELLINGTON

 

200 Meters – Girls
AGE CATEGORYEVENTTIMEDATERECORD HOLDERHOUSE
Girls Under 13200m27.282/6/2014Jaliyah DennyLYNCH
Girls Under 15200m25.702/13/2000Sheena BrathwaitheWELLINGTON
Girls Under 17200m25.402/19/2000Sharon LarrierLYNCH
Girls Under 20200m24.302/10/2002Sharon LarrierLYNCH
200 Meters – Boys
AGE CATEGORYEVENTTIMEDATERECORD HOLDERHOUSE
Boys Under 13200m25.802/15/1980Michael MatthewsSKEETE
Boys Under 15200m23.202/14/1982Sheldon SpencerLYNCH
Boys Under 17200m22.101/14/1997Kevin BartlettLYNCH
Boys Under 20 200m21.602/12/2000Wilan LouisLYNCH

 

 

400 Meters – Girls
AGE CATEGORYEVENTTIMEDATERECORD HOLDERHOUSE
Girls Under 13400m01:04.432/6/2014Rishuanna PadmoreTALMA
Girls Under 15400m01:01.112/4/2015Lelani HaddockTALMA
Girls Under 17400m59.042/7/2012Tia-Adana BelleLYNCH
Girls Under 20400m58.002/17/2002Erica EarleLYNCH
400 Meters – Boys
AGE CATEGORYEVENTTIMEDATERECORD HOLDERHOUSE
Boys Under 13 400m01:02.102/17/1995Kevin Chesney-BynoeINNISS
Boys Under 15 400m55.212/16/2009John HaynesINNISS
Boys Under 17400m48.602/16/1999Wilan LouisLYNCH
Boys Under 20 400m47.602/16/2000Wilan LouisLYNCH